Форма за регистрация

КРАВ МАГА семинар в СОФИЯ, ръководен от Кристоф Клавие

Събота, 6 април, 2019, от 9.00-12.00 и 14.00-17.00 часа