2018, м.Май, София

2018, м.Юни, Израел - Тренировъчен лагер

Тийм-билдинг


Видео

Shadow-boxing

Един пример на shadow-boxing. Движенията са леки, гладки, плавни, балансирани.

Shadow-boxing е важен елемент от техническата програма на Европейската Федерация по Крав Мага (FEKM).

КРАВ МАГА Техники

Крав Мага видео демонстрация в различни ситуации.

КРАВ МАГА СОФИЯ предлага на всички възможността да научат изкуството на Крав Мага от инструктор на Европейската федерация по Крав Мага (FEKM).

КРАВ МАГА СОФИЯ FEKM

Най-голямото събиране в Европа на трениращи Крав Мага.

Европейската Федерация по Крав Мага (FEKM) е най-голямата от гледна точка на членството в света. FEKM провежда активна дейност в Западна Европа. КРАВ МАГА СОФИЯ е единственият и първи клуб в региона на Балканите, който е член на FEKM.